The National Museum of Ireland

 The National Museum of Ireland has four locations:

 Archaeology located in Kildare street. Dublin

 

Decorative Arts & History, located at Collins Barracks, Dublin

 

Country Life, located at Turlough Park, Co. Mayo

 

Natural History Museum located at Merrion Square, Dublin

 

You can enjoy a day out in any of these wonderful museums, depending on your interest. They all present the unique stories of Ireland throughout the centuries and it’s a journey to the present days. Admission to all the museums is free.

 
Hình ảnh có nhãn Activities

Liên Hệ

Địa chỉ

7 Iona Park
Glasnevin
Dublin
D09 E5XH
Ireland

Điện Thoại

+353 1 830 3611

Email

info@eganshouse.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 830 3611

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách